Dönüşüm Yangın Eğitim Merkezi

Silo Yangınları ve Önlemleri

Silo Yangınları ve Önlemleri

SİLO YANGINLARI VE ÖNLEMLERİ

Siloda çalışanları silo gazından şüphelenmeleri durumda çok dikkatli olmalıdırlar. Tahıl doldurulduktan sonra siloya girilmesi gerekiyorsa ilk 2-3 gün silo dışında beklenmeli. Birkaç gün içinde siloya girilmesi gerekiyorsa gaz patlamasını azaltabilecek aşağıdaki tavsiyeler takip edilmelidir.

Havalandırma  :  Öncelikle siloya girmeden önce silo üst pencerelerini açarak yerde biriken gazların dışarı verilmesi için havalandırma aspiratörleri ile 15-20 dak havalandırma yapın. Silo içerisinde olduğunuz sürece aspiratörler çalışmalıdır. Unutmayın aspiratörlerin tamamen havalandıracağı garantisi olmadığından içeri girişte temiz hava solumum setlerini giymelisiniz.

Personel  : Hiçbir zaman size yardımcı olacak bir yardımcı  kişi sizi hazırda beklediğinden emin olmadığınız sürece silo içine girmeye teşebbüs etmeyin. Bu kişi sizin zehirlenmeniz veya zor durumda kalmanız halinde sizden herhangi bir hareket gelmemesi halinde size yardım edecektir.

Personel Koruyucu Teçhizat : Acil bir durumda içeri girmeye gerek duyulduğunda  temiz hava solunum seti kullanma  ihtiyacınız olacaktır. Bunun için daima teneffüs cihazı giyen kişi  yaşam halatının bir ucunu kemerine bağlayarak içeri girmelidir. Tehlike durumunda olan bir kişiyi kendi başına çekmesi mümkün olmayabilir.

İşaret Tabela ve İkaz Yazısı :  Silo gazının oluşması durumunda ikaz yazı ve işaretinin yerleştirilmesi gerekir. İlgili ikaz yazı ve işaret levhasında ziyaretçileri, çalışanları, tehlikeli bu ortamdan uzak tutmak için  ‘’TEHLİKE’’ ÖLDÜRÜCÜ SİLO GAZI’’ yazılmalıdır.

Elektrik  :  Bu acil durum esnasında herhangi bir anda siloya girilmesi gerekirse elektrik kaynağının kesilmesi ve makinelerin çalışmaması gerekir.

Silodaki Gaz Formasyonu  : Silodaki işleme sırasında birçok gazlar ortaya çıkar. Silo içindeki mevcut oksijen ile birlikte ortamda azot ve karbondioksit gazı meydana çıkar. Ancak ortamda karbondioksit gazı miktarı daha çok olacaktır. Bu durumda ortamın oksijen miktarı düşecektir. Ortaya renksiz  ve kokusuz bir gaz meydana gelecektir ki bu da  ortamda çalışanlar için oldukça tehlikeli gaz  özelliği taşır.

Silo  yangınlarında  genellikle  Nitrojen Dioksit gazı ortaya çıkmaktadır. Zehirli gaz özeliği taşır ve uzaktan bakıldığında renksiz olan bu gaz sise benzer. Bu nedenle bazen dumanla  karıştırılır. Şayet gaz yüksek  miktarda ortaya çıkarsa sis halindeki bu dumanın rengi kırmızımsı  kahverengi sarı karışımlıdır ve silo iç duvarlarına paralel yükselirler. Silonun içi sarı, turuncu ve kırmızımsı  dumanla kaplanır. Silonun  buğdayla doldurulmasını takip eden yaklaşık üç gün içinde karbondioksit ve nitrojen dioksit seviyesi  en yüksek limite ulaşacağından  kısmi havalandırma yapılarak seviyenin düşürülmesi gerekir. İki hafta sonra silo içindeki gaz tahliye edilmediği takdirde  daha çok tehlikeli  gaz birikecektir.

Tehlikeli silo Gazları:  Nitrojen dioksit gazı zararlı bir gazdır. İnsanlarda burun, soluk borusu ve akciğer  tahrişlerine neden olur. Bu tür gazları insanlar aşırı derecede soluması sonucunda birkaç dakika içinde süratle sıkıntıya sokar  ve ölümlerine neden olur. Bu nedenle  ortamda bu tür gazların yükselmesini takiben o yerin  hemen havalandırılması gerekir. Gaza  maruz kalan kişilerde göz yaşarmaları, öksürmeler, nefes alıp vermede güçlük, yoğunluk, bulantı vb. görülür. Şayet semptomlar henüz başlamışsa işiniz bırakarak süratle temiz havaya çıkılmalıdır. Kişilerin gazla etkilenmesini takiben etkiler birkaç saat sonra ortaya çıkacak ve kademeli olarak olumsuzluklara sebep olacaktır.

Nitroge Dioxide gazı (NO2) sızıntısı sensörleri vasıtası ile algılanabilir. Şayet herhangi bir kişi  bu tür gazlara  maruz kaldığında derhal ‘’ Silo Gazı Zehirlenmesi’’ adıyla  doktora götürülmelidir. Silo zehirli gazlarının tedavi edilmemesi durumunda ciğerlerdeki sıvılaşmış gaz kimyasal semptomlara veya ölümlere neden olur. Ciğerleri dolduran sıvının tedavide geç kalınması halinde bu tür olumsuzlukların yaşanabileceği unutulmamalıdır.

 Emniyet Uygulamaları  : Herhangi bir nedenle silo içine girecek olan kişilerin Nitrojen Dioksit gazı Karbondioksit gazı gibi havadan ağır olduğu için yüksek konsantreli olarak silonun iç yüzeylerinde bulunacağının bilmesi gerekir. Silo  yanlarına yakın kapının açılması halinde yüksek konsantreli olan gaz (Havadan ağır olan gaz) kapıya doğru harekete ederek dışarı çıkmaya çalışacak ve silonun tabanından hareket ederek buğdayın-tahılın bulunduğu  bölüme gidecektir. Şayet siloda veya ambarda küçük bir havalandırma sistemi mevcutsa tehlikeli gaz birikecektir. Gaz  kesinlikle  kendi başına hareket etmeyecek ve tahılın alt seviyelerinde ve köşelerde , döşeme kısımlarında yayılarak kalacaktır. Silonun tehlike arz eden bu gazdan arınması için kapı le tahılın arasında iyi bir havalandırma sistemine ihtiyacı vardır.

Koruyucu Teçhizat: Silo içinde nitrojen dioksit gazı oluşacağı için çeşitli gazlardan koruma amaçlı olan Temiz Hava Solunum Seti koruyucu teçhizat olarak tavsiye edilir. Toz maskesi ve Kimyasal  filtreli maskeler ortamda ortamda  zehirli gaz oluşacağı ve bu gazlar karbondioksit gazı ile yer değiştireceği için tavsiye edilmezler.