Dönüşüm Yangın Eğitim Merkezi

Eğitimlerimiz

Yangın eğitimlerindeki temel amaç; çalışanları kurumun faaliyet gösterdiği iş koluna göre yangın riskini değerlendirmesini sağlamak, olası yangın tehlikesine karşı alınması gereken tedbirler hakkında bilgilendirmek, yangın esnasında yangın söndürme ve tahliye yöntemlerini öğretmek, yangına müdahale edecek ekibin sahip olması gereken nitelikleri öğretmek ve yangın acil durum ekiplerini oluşturmak, yangının durumunu, özelliklerini, hızını ve ilerleyişini değerlendirme becerisi kazandırmak, yangın esnasında uygulanması gereken ilk yardım bilgilerini öğretmek. Kısacası yangın eğitimleri zorunlu yönetmelikler kapsamında alınması gereken yangın eğitimi ile kurumlarda çalışan personelin güvenliği, bilinçlendirilmesi ve yangın esnasında oluşabilecek zararlara karşı ilk müdahale konusunda bilgi sahibi olmaları amacıyla verilen eğitim programıdır.Verilen eğitimlerimizde referans olarak Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik ve üyesi olduğumuz National Fire Protection Association (NFPA) standartları kullanılmaktadır.
Bu konuyu sadece kanuni zorunluluk diye yerine getirmek, sanırım bizi bir adım bile ileriye götürmeyecektir. Son yıllarda; özel kuruluşlarımızın, sivil toplum kuruluşlarımızın ve meslek örgütlerimizin bu konuda istekli ve bir şeyler yapma gayreti içinde olduğunu görüyoruz. DÖNÜŞÜM olarak bizler eğitimin gerekliliğine inanıyoruz; ama yine de bu konudaki yasal durum nedir diye merak edenler veya kanuni zorunluluk varsa yaparız diyenler için bunu aşağıda belirttik.

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik esaslarına göre; MADDE 126- (1) Yapı yüksekliği 30.50 mt.’den fazla olan konut binaları ile içinde 50 kişiden fazla insan bulunan konut dışı her türlü yapıda, binada, tesiste, işletmede ve içinde 200’den fazla kişinin barındığı sitelerde aşağıdaki acil durum ekipleri oluşturulur.

a) Arama Kurtarma ve Tahliye Ekibi,

b) Yangınla Mücadele

c) İlk yardım ekibi.

(2) Birinci fıkrada belirtilenler dışındaki yapı, bina, tesis ve işletmelerde ise; bina sahibinin, yöneticisinin veya amirinin uygun göreceği tedbirler alınır.

MADDE 129- (1) Acil durum ekiplerinin personeli; bina sahibi, yöneticisi veya amirinin sorumluluğunda yangından korunma, yangının söndürülmesi, can ve mal kurtarma, ilk yardım faaliyetleri, itfaiye ile işbirliği ve organizasyon sağlanması konularında, mahalli itfaiye ve sivil savunma teşkilatlarından yararlanılarak eğitilir ve yapılan tatbikatlar ile bilgi ve becerileri artırılır. Ekip personeli ile binadaki diğer görevliler, yangın söndürme alet ve malzemelerinin nasıl kullanılacağı ve en kısa zamanda itfaiyeye nasıl ulaşılacağı konularında tatbikî eğitimden geçirilir. Binada senede en az 1 kez  söndürme ve tahliye tatbikatı yapılır.

Ayrıca 6331 sayılı İş Kanunu gereği hazırlanan “Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik”  15 Mayıs 2013 tarihinde resmi gazetenin 28648 sayısında yayınlanmıştır.

Yönetmelik; İşvereni, işyerinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili eğitim programlarını hazırlamak, verilecek eğitim için uygun yer, araç ve gereç temin etmekle yükümlü kılmıştır. İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri; uzmanlık konularına ve verilecek eğitimin çeşidine göre, bu hizmeti, yetkili kurum ve kuruluşlar veya firmalardan, eğitim amaçlı merkezlerden, yararlanılabileceği belirtilmektedir.