Dönüşüm Yangın Eğitim Merkezi

Bilirkişilik

Bilirkişilik

Bilirkişi; Belirli bir konudan iyi anlayan ve bir anlaşmazlığı çözümlemek için kendisine başvurulan kimse, uzman, ehlihibre, ehlivukuf, eksper olarak tanımlanabilir. Can ve mal kayıplarının meydana geldiği yangınların sebeplerinin bulunması bir uzmanlık işidir. Yangınların çıkış sebeplerinin ve nedenlerinin uzman kişilerce tespit edilmesi, adaletin yerini bulması bakımından büyük bir öneme sahiptir. Bu durum yangın istatistiklerinin doğruluğunu ve dolayısıyla da yangınlara karşı alınması gereken tedbir ve düzenlerin kolayca hayata geçirilmesine neden olur.

İşte Yangın Bilirkişiliği, yangından hemen veya belli bir süre sonra, belli bir sistem ve metot dahilinde, sebep sonuç ilişkisi ve yangının kimyasına da bağlı kalarak, metodik olarak yangın sebebini araştıran bir bilim dalıdır.

DÖNÜŞÜM  olarak;  yangınların sebeplerini belirlemede, nesnel gerçekleri dikkate alarak, bilimsel, teknik, doğru, tarafsız bilirkişilik  hizmetini sigorta sektörümüze ve adli kurumlarımıza sunmaktayız.