Dönüşüm Yangın Eğitim Merkezi

Hakkımızda

Hakkımızda

Dönüşüm Yangın Eğitimi, yangından korunma ve önlemlerinin alınması, danışmanlık ve mühendislik hizmetleri vermektedir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 30.06.2012 tarihli ve 28339 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun ve 18 Haziran 2013 tarihli ve 28681 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmeliğin amacı “işyerlerinde acil durum planlarının hazırlanması, önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda yapılması gereken çalışmalar ile bu durumların güvenli olarak yönetilmesi ve bu konularda görevlendirilecek çalışanların belirlenmesi ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.” şeklinde belirtilmiştir.

Ayrıca 19.12.2007 tarihli 26735 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Binaların Yangında Korunması Hakkında Yönetmelik”ve Bakanlar Kurulu’nun 10.08.2009 gün ve 2009/15316 sayılı kararı ile Resmi Gazete’nin 09.09.2009 gün ve 27344 sayılı sayısında yayınlanan “Binaların Yangında Korunması Hakkında Yönetmelik” işletmelerin Yangın Güvenliği Ekipleri oluşturarak, bunlara gerekli yangın eğitimi ve uygulamalı yangın tatbikatlarının senede en az 1 kez yapılacağını zorunlu kılmaktadır. Eğitimler Temel Yangın Eğitimi ve İleri Yangın eğitimi olmak üzere iki kısımda icra edilmektedir.

Bu amaçla DÖNÜŞÜM İş Sağlığı ve Güvenliği çatısı altında Yangın eğitimi, yangından korunma ve önlemlerinin alınması, danışmanlık ve mühendislik  konularında özel ve tüzel kurum, kuruluşlar ve işletmelere yangın eğitimleri  ile danışmanlık gereksinimlerini karşılamak amacıyla  kurulmuştur. Halen çalışmalarına; Merkez Ankara’da olacak şekilde, İstanbul, Tekirdağ, Koceli, Bolu, Çankırı, Eskişehir, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Isparta, Aksaray, Muğla, Burdur, Antalya, Karaman, Mersin illerinde devam etmektedir.

        Kurum, kuruluş ve işletmelere;

 • Temel ve İleri Yangın eğitimleri
 • Doğal Afet Eğitimleri
 • Temiz Hava Solunum Setlerinin kullanma eğitimleri
 • Zorla giriş aletlerin tanıtılmaları
 • Hidrolik kesme ayırma, destek tahkimatlarının tanıtılması
 • Kapalı ortamlardan duman ve zehirli gazların havalandırma eğitimleri
 • Pozitif-Negatif havalandırma cihazlarının tanıtılması
 • N.B.C eğitimleri
 • Kapalı alanda hissi yön bulma eğitimleri
 • Yangın güvenliği risk değerlendirmesi
 • Özel Yangın yönergesi hazırlama
 • Acil durum planı hazırlama
 • Acil durumlarda Binadan tahliye tatbikatları
 • İşletmelerin fiziki konumlarına göre yangın güvenliği danışmanlığının verilmesi
 • Bilirkişilik hizmetleri vermektedir.