Dönüşüm Yangın Eğitim Merkezi

Kapalı Alanlarda Hissi Yön Bulma Eğitimi

Kapalı Alanlarda Hissi Yön Bulma Eğitimi

İşletme ve kurumlarda BYKHY gereği oluşturulan acil durum ekipleri (Yangınla Mücadele, Arama Kurtarma ve Tahliye, İlkyardım) personeline kapalı alanlarda  hissi yön bulma  becerisini kazandırarak, özellikle kapalı alanlarda yangınla mücadele ve kurtarma faaliyetlerinin etkinliğini artırmak, olası can ve mal kayıplarını en az seviyede tutmaktır.

Eğitimin içeriği:

Eğitim; katılan personel tam teçhizatlı olarak gözleri kapalı şekilde daha önceden bilmediği bir ortamda bırakılarak oda içinde muhtelif yerlerde saklanmış manken veya malzemenin verilen süre içerisinde bulunarak tekniğine uygun güvenli alana çıkarılması eğitimidir. Bu tür eğitimde kişi kurtarma yaparken eğitimcisi tarafından gözle takibi yapılır ve eğitilen personelin hal ve hareketleri değerlendirilerek kişinin başarı oranı tespit edilir.

Süre : 1 saat anlatım, 1 saat uygulama şeklindedir.

Eğitim malzemesi. Tam teçhizat. (Yangına yaklaşma veya giriş elbisesi, temiz hava solunum seti) giyilmiş ve kuşanılmış. Eğitimin süresi ihtiyaca göre belirlenir.

Eğitim yeri: Eğitimi alan kurum/kuruluş tesisleri

Belge: Eğitim sonunda eğitim sonuç raporu düzenlenerek, katılımcılara eğitim katılım belgesi verilir.

Eğitmen:Yurt içi ve Yurt dışı Yangın Eğitimleri sertifikalarına sahip 25 yıl fiili olarak faal yangın ekipleri içinde yangın operasyonlarında fiilen çalışmış yangın eğitim uzmanları