Dönüşüm Yangın Eğitim Merkezi

Acil Eylem Planlarının Hazırlanması

Acil Eylem Planlarının Hazırlanması

Bir yangın, deprem ya da diğer beklenmedik acil durumda saniyelerin ve en küçük kritik bilginin servet değerinde olduğunu biliyoruz. Yapılan bu uygulamalar sayesinde hem işletmenin acil durumlar karşısındaki refleks süre ve biçimlerini geliştirmeyi, hem de çalışan ve yöneticilerin farkındalık düzeylerini artırmayı hedefliyoruz.